Werkwijze indien uw dierbare is overleden


Als nabestaande maakt u als uw dierbare is overleden een afspraak met uw uitvaartondernemer om de uitvaart met u te regelen. Tijdens dit regelgesprek kunt u aangeven dat u graag gebruik maakt van mijn diensten als woorddienstbegeleider. De uitvaartverzorger zal dan contact met mij opnemen. U kunt natuurlijk ook rechtstreeks contact met mij opnemen.

Hierna maak ik met u een afspraak en kom ik bij u thuis om de dienst te bespreken. Tijdens dit bezoek zal ik veel vragen stellen en goed naar uw verhalen luisteren. Hierdoor zal er een goed beeld bij mij ontstaan van de overledene waardoor de juiste toon voor de toespraak gezet zal kunnen worden. Door samen te praten over de overledene komen mooie momenten welke u samen heeft gedeeld naar boven. Ook zullen we samen praten over de invulling van de dienst. Willen er mensen spreken, welke muziek zal er zijn, wilt u misschien bepaalde rituelen of juist helemaal niet. Heeft u het liefste één mooie foto gedurende dienst of gaat de voorkeur uit naar een PowerPoint met meerdere foto’s. Desgewenst help ik u met het opstellen van de tekst voor het prentje. Misschien heeft de overleden wel wensen nagelaten over de afscheidsdienst. Samen met de nabestaanden wordt het draaiboek vormgegeven. Belangrijk is dat het een persoonlijk afscheid zal zijn passend bij het karakter van de overledene en de cultuur van de familie.

Thuis aangekomen laat ik de uitvaartverzorger weten wat er is besproken. Ik stuur hem het draaiboek van de dienst en, indien deze er is, de tekst voor het prentje. Verder zorg ik ervoor dat de muziek en eventueel de PowerPoint op tijd aangeleverd wordt bij het crematorium. Hierna ga ik aan de slag om alle informatie welke ik van de nabestaanden heb gekregen te verwoorden in een toespraak. Hierin wordt er met aandacht stilgestaan bij wie de overledene was en wat hem of haar typeerde. Naar voren zal komen wat hij of zij voor betekenis had voor u en voor anderen; geen chronologische opsomming van feiten maar een warme verwoording van zijn of haar leven.

Uiterlijk een dag voor de uitvaart zal ik u deze toespraak van de dienst voorleggen. Deze omvat een welkomstwoord, het levensverhaal, eventueel gedichten en een dankwoord. Eventuele aanpassingen in het geschrevene kunnen dan nog plaatsvinden.

Op de dag van de uitvaart ben ik ongeveer een uur van tevoren aanwezig in het crematorium. Dit om de aula in orde te maken zoals dit met u is besproken. Samen met de aula medewerker neem ik het draaiboek voor de dienst door en testen wij de muziek en de eventuele PowerPoint. Ook neem ik de tijd om u te ontvangen. Mochten er vragen zijn dan is hier tijd voor om deze door te nemen. Ik zal zelf de afscheidsdienst voorgaan.
Samen hebben we naar dit moment toegewerkt; een persoonlijk afscheid waarna u uw dierbare in liefde los kunt laten.

Een persoonlijk afscheid passend bij het karakter van de overledene
en de cultuur van de familie.

Werkwijze gesprek bij leven


Wilt u zelf de regie hebben over uw eigen afscheidsdienst dan is het mogelijk om samen te kijken wat u belangrijk vindt om te delen met uw dierbaren na uw overlijden. U kunt dan contact met mij opnemen waarna ik een afspraak met u maak en bij u langs kom. Samen leggen we dan uw wensen rondom de invulling van uw afscheidsdienst vast; welke muziek zal er te horen zijn, welke woorden zullen er gesproken worden. Bij thuiskomst zal ik een draaiboek maken en de dienst schrijven. Hierna zal ik deze met u doornemen om zeker te zijn dat deze is zoals u dit in gedachten heeft. Hoewel het soms moeilijk en confronterend is, heeft de ervaring mij geleerd dat het opstellen van een eigen afscheidsdienst rust geeft. In liefde kan hierna het lieve leven los worden gelaten.